ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ

braxionas-gia-rafi-toixoy-R
Κωδικός:  262
Τιμή πώλησης: 10,44 €
kolona-skaliera-rafi-toixh-RB
Κωδικός:  261
Τιμή πώλησης: 17,40 €
Ραφιέρα 120*35*5 εκ. / 85Υεκ. λυόμενη τοίχου με 3 ρυθμ. ράφια ανα 5 εκ. RSOV3120 Ιnomak
Κωδικός:  260
Τιμή πώλησης: 23,20 €
Ραφιέρα 160*35*5 εκ. / 39Υεκ. λυόμενη τοίχου με 1 ρυθμ. ράφι ανα 5 εκ. RSOV1160 Ιnomak
Κωδικός:  248
Τιμή πώλησης: 98,00 €
Ραφιέρα 160*35*5 εκ. / 39Υεκ. λυόμενη τοίχου με 1 ρυθμ. ράφι ανα 5 εκ. RSOV1160 Ιnomak
Κωδικός:  249
Τιμή πώλησης: 105,00 €
Ραφιέρα 160*35*5 εκ. / 39Υεκ. λυόμενη τοίχου με 1 ρυθμ. ράφι ανα 5 εκ. RSOV1160 Ιnomak
Κωδικός:  250
Τιμή πώλησης: 112,00 €
Ραφιέρα 160*35*5 εκ. / 39Υεκ. λυόμενη τοίχου με 1 ρυθμ. ράφι ανα 5 εκ. RSOV1160 Ιnomak
Κωδικός:  251
Τιμή πώλησης: 119,00 €
Ραφιέρα 160*35*5 εκ. / 53Υεκ. λυόμενη τοίχου με 2 ρυθμ. ράφια ανα 5 εκ. RSOV2160 Ιnomak
Κωδικός:  252
Τιμή πώλησης: 147,00 €
Ραφιέρα 160*35*5 εκ. / 53Υεκ. λυόμενη τοίχου με 2 ρυθμ. ράφια ανα 5 εκ. RSOV2160 Ιnomak
Κωδικός:  253
Τιμή πώλησης: 161,00 €
Ραφιέρα 160*35*5 εκ. / 53Υεκ. λυόμενη τοίχου με 2 ρυθμ. ράφια ανα 5 εκ. RSOV2160 Ιnomak
Κωδικός:  254
Τιμή πώλησης: 175,00 €
Ραφιέρα 160*35*5 εκ. / 53Υεκ. λυόμενη τοίχου με 2 ρυθμ. ράφια ανα 5 εκ. RSOV2160 Ιnomak
Κωδικός:  255
Τιμή πώλησης: 189,00 €
Ραφιέρα 120*35*5 εκ. / 85Υεκ. λυόμενη τοίχου με 3 ρυθμ. ράφια ανα 5 εκ. RSOV3120 Ιnomak
Κωδικός:  256
Τιμή πώλησης: 217,00 €
Ραφιέρα 120*35*5 εκ. / 85Υεκ. λυόμενη τοίχου με 3 ρυθμ. ράφια ανα 5 εκ. RSOV3120 Ιnomak
Κωδικός:  257
Τιμή πώλησης: 238,00 €
Ραφιέρα 120*35*5 εκ. / 85Υεκ. λυόμενη τοίχου με 3 ρυθμ. ράφια ανα 5 εκ. RSOV3120 Ιnomak
Κωδικός:  258
Τιμή πώλησης: 259,00 €
Ραφιέρα 120*35*5 εκ. / 85Υεκ. λυόμενη τοίχου με 3 ρυθμ. ράφια ανα 5 εκ. RSOV3120 Ιnomak
Κωδικός:  259
Τιμή πώλησης: 280,00 €