ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ - INVERTER

Inverter ρυθμιστής στροφών 4-5,5ΗP είσοδος 380V - έξοδος 380V LS-LG 5,50 380
Κωδικός:  355
Τιμή πώλησης: 179,20 €
Inverter ρυθμιστής στροφών 4-5,5ΗP είσοδος 380V - έξοδος 380V LS-LG 5,50 380
Κωδικός:  356
Τιμή πώλησης: 179,20 €
Inverter ρυθμιστής στροφών 4-5,5ΗP είσοδος 380V - έξοδος 380V LS-LG 5,50 380
Κωδικός:  360
Τιμή πώλησης: 182,00 €
Inverter ρυθμιστής στροφών 4-5,5ΗP είσοδος 380V - έξοδος 380V LS-LG 5,50 380
Κωδικός:  357
Τιμή πώλησης: 217,00 €
Inverter ρυθμιστής στροφών 4-5,5ΗP είσοδος 380V - έξοδος 380V LS-LG 5,50 380
Κωδικός:  358
Τιμή πώλησης: 266,00 €
Inverter ρυθμιστής στροφών 4-5,5ΗP είσοδος 380V - έξοδος 380V LS-LG 5,50 380
Κωδικός:  359
Τιμή πώλησης: 266,00 €
Inverter ρυθμιστής στροφών 4-5,5ΗP είσοδος 380V - έξοδος 380V LS-LG 5,50 380
Κωδικός:  363
Τιμή πώλησης: 353,50 €
Inverter ρυθμιστής στροφών 4-5,5ΗP είσοδος 380V - έξοδος 380V LS-LG 5,50 380
Κωδικός:  367
Τιμή πώλησης: 378,00 €
Inverter ρυθμιστής στροφών 4-5,5ΗP είσοδος 380V - έξοδος 380V LS-LG 5,50 380
Κωδικός:  368
Τιμή πώλησης: 465,50 €