ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ

Φορμαριστικό χειρός για μπιφτέκια Φ13cm ΗF-130 Karamco
Κωδικός:  577
Τιμή πώλησης: 120,00 €
Φορμαριστικό χειρός για μπιφτέκια Φ13cm ΗF-130 Karamco
Κωδικός:  578
Τιμή πώλησης: 135,00 €
Φορμαριστικό Χειρός Mπιφτεκιών Φ18cm HF180 Sirman
Κωδικός:  579
Τιμή πώλησης: 210,00 €
Φορμαριστικό Χειρός Mπιφτεκιών Φ18cm HF180 Sirman
Κωδικός:  580
Τιμή πώλησης: 240,00 €
Φορμαριστικό Χειρός Mπιφτεκιών Φ18cm HF180 Sirman
Κωδικός:  581
Τιμή πώλησης: 270,00 €
Φορμαριστικό Χειρός Mπιφτεκιών Φ18cm HF180 Sirman
Κωδικός:  582
Τιμή πώλησης: 300,00 €
Φορμαριστικό Χειρός Mπιφτεκιών 8*11cm, ΒΤ Ovale Omas
Κωδικός:  583
Τιμή πώλησης: 340,00 €
Φορμαριστικό Χειρός Mπιφτεκιών Σφραγίδα Φ13cm F13 Omas
Κωδικός:  584
Τιμή πώλησης: 72,25 €
Φορμαριστικό Χειρός Mπιφτεκιών Σφραγίδα Φ13cm F13 Omas
Κωδικός:  585
Τιμή πώλησης: 80,75 €