ΚΟΠΤΙΚΑ ΠΑΤΑΤΑΣ

Κοπτικο πατάτας επιτραπέζιο και επίτοιχο με τρία μαχαίρια 8,10,18 mm από αλουμίνιο Multiuse Thesshome
Κωδικός:  511
Τιμή πώλησης: 76,00 €
Κοπτικο πατάτας επιτραπέζιο με τρία μαχαίρια 8,10,18 mm από βαμμένο χάλυβα Proff Thesshome
Κωδικός:  512
Τιμή πώλησης: 116,00 €
Κοπτικο πατάτας επιτραπέζιο και επίτοιχο με τρία μαχαίρια 8,10,18 mm ,ανοξείδωτο CH005 Karamco
Κωδικός:  513
Τιμή πώλησης: 116,25 €
Κοπτικο πατάτας επιτραπέζιο με τρία μαχαίρια 8,10,18 mm ,ανοξείδωτο CH003 Karamco
Κωδικός:  514
Τιμή πώλησης: 131,25 €
Κοπτικο πατάτας ηλεκτρικό επιτραπέζιο με τρία μαχαίρια 8,10,18 mm ,ανοξείδωτο CH004 Karamco
Κωδικός:  515
Τιμή πώλησης: 315,00 €