ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ - CUTTER

Πολτοποιητής - Bowl Cutter με inox κάδο 3.3Lt C4 VV Sirman
Κωδικός:  539
Τιμή πώλησης: 570,00 €
Πολτοποιητής - Bowl Cutter με inox κάδο 9.4Lt C9 VV Sirman
Κωδικός:  540
Τιμή πώλησης: 667,50 €
Πολτοποιητής - Bowl Cutter με inox κάδο 9.4Lt C9 VV Sirman
Κωδικός:  541
Τιμή πώλησης: 1050,00 €
Πολτοποιητής - Cutter Bowl με inox κάδο 6Lt HR-6 ICS
Κωδικός:  542
Τιμή πώλησης: 412,50 €
Πολτοποιητής - Cutter Bowl με inox κάδο 9Lt HR-9 ICS
Κωδικός:  543
Τιμή πώλησης: 450,00 €
Πολτοποιητής - Cutter Bowl με PC κάδο 3,5Lt WFP14SE Waring
Κωδικός:  544
Τιμή πώλησης: 540,00 €
Πολτοποιητής - Cutter Bowl από ABS 3,2Lt BLITZ Sirman
Κωδικός:  545
Τιμή πώλησης: 442,50 €