ΑΝΟΙΚΤΙΚΑ ΖΥΜΗΣ

Φορμαριστικό - Ανοικτικό Ζύμης για διάμετρο 14-30cm & 80-210gr SPR 30 Resto
Κωδικός:  396
Τιμή πώλησης: 742,50 €
Φορμαριστικό - Ανοικτικό Ζύμης για διάμετρο 14-30cm & 80-210gr SPR 30 Resto
Κωδικός:  397
Τιμή πώλησης: 911,25 €
Φορμαριστικό - Ανοικτικό Ζύμης για διάμετρο 26-40cm & 220-1000gr SPR 40PA Resto
Κωδικός:  398
Τιμή πώλησης: 975,00 €
Φορμαριστικό - Ανοικτικό Ζύμης για διάμετρο 26-40cm & 220-1000gr SPR 40PA Resto
Κωδικός:  399
Τιμή πώλησης: 1012,50 €
Ανοικτικό Ζύμης με μονό ράουλο έως Φ30εκ. & έως 300gr MINI GIOTTO Pastaline
Κωδικός:  400
Τιμή πώλησης: 822,50 €
Ανοικτικό Ζύμης με μονό ράουλο έως Φ45εκ. & έως 800gr MAXI GIOTTO Pastaline
Κωδικός:  401
Τιμή πώλησης: 990,50 €