ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ

Ζυμωτήριο 10 lit / 5 κιλα ζύμαρι με αποσπώμενο inox κάδο 0,25HP Z-10Α GARBY
Κωδικός:  402
Τιμή πώλησης: 402,50 €
Ζυμωτήριο 10 lit / 5 κιλα ζύμαρι με αποσπώμενο inox κάδο 0,25HP Z-10Α GARBY
Κωδικός:  403
Τιμή πώλησης: 416,50 €
Ζυμωτήριο 20 lit / 10 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 0,25HP Z-20 GARBY
Κωδικός:  404
Τιμή πώλησης: 588,00 €
Ζυμωτήριο 20 lit / 10 κιλα ζύμαρι  με αποσπώμενο inox κάδο 0,25HP Z-20Α GARBY
Κωδικός:  405
Τιμή πώλησης: 616,00 €
Ζυμωτήριο 30 lit / 15 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 0,5HP Z-30 GARBY
Κωδικός:  406
Τιμή πώλησης: 805,00 €
Ζυμωτήριο 45 lit / 23 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 1HP Z-40 GARBY
Κωδικός:  407
Τιμή πώλησης: 987,00 €
Ζυμωτήριο 60 lit / 35 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 1HP Z-60 GARBY
Κωδικός:  408
Τιμή πώλησης: 1064,00 €
Ζυμωτήριο 80 lit / 45 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 1,5HP Z-60 GARBY
Κωδικός:  409
Τιμή πώλησης: 1176,00 €
Ζυμωτήριο 120-340 lit / 72-204 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 24HP Z-120/2-340/2 GARBY
Κωδικός:  410
Τιμή πώλησης: 2040,50 €