ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ

Ζυμωτήριο 10 lit / 5 κιλα ζύμαρι με αποσπώμενο inox κάδο 0,25HP Z-10Α GARBY
Κωδικός:  413
Τιμή πώλησης: 402,50 €
Ζυμωτήριο 10 lit / 5 κιλα ζύμαρι με αποσπώμενο inox κάδο 0,25HP Z-10Α GARBY
Κωδικός:  414
Τιμή πώλησης: 448,00 €
Ζυμωτήριο 20 lit / 10 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 0,25HP Z-20 GARBY
Κωδικός:  415
Τιμή πώλησης: 588,00 €
Ζυμωτήριο 20 lit / 10 κιλα ζύμαρι  με αποσπώμενο inox κάδο 0,25HP Z-20Α GARBY
Κωδικός:  416
Τιμή πώλησης: 665,00 €
Ζυμωτήριο 30 lit / 15 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 0,5HP Z-30 GARBY
Κωδικός:  417
Τιμή πώλησης: 868,00 €
Ζυμωτήριο 45 lit / 23 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 1HP Z-40 GARBY
Κωδικός:  418
Τιμή πώλησης: 1043,00 €
Ζυμωτήριο 60 lit / 35 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 1HP Z-60 GARBY
Κωδικός:  419
Τιμή πώλησης: 1127,00 €
Ζυμωτήριο 80 lit / 45 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 1,5HP Z-60 GARBY
Κωδικός:  420
Τιμή πώλησης: 1260,00 €
Ζυμωτήριο 120-340 lit / 72-204 κιλα ζύμαρι με σταθερό inox κάδο 24HP Z-120/2-340/2 GARBY
Κωδικός:  421
Τιμή πώλησης: 2345,00 €