ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Σχάρα μονή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 13KW, 40x70x30cm, σειρά 700, 751 Vimitex
Κωδικός:  1062
Τιμή πώλησης: 521,25 €
Σχάρα μονή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 10KW, 58x47x30cm, σειρά 600, 751/Κ Vimitex
Κωδικός:  1066
Τιμή πώλησης: 521,25 €
Σχάρα διπλή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 26KW, 80x70x30cm, σειρά 700, 752 Vimitex
Κωδικός:  1063
Τιμή πώλησης: 767,25 €
Σχάρα μονή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 9KW, 47x65x32cm, σειρά 650 WG1 Sergas
Κωδικός:  1052
Τιμή πώλησης: 1024,00 €
Σχάρα διπλή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 20KW, 108x47x30cm, σειρά 600, 752/Κ Vimitex
Κωδικός:  1066
Τιμή πώλησης: 784,50 €
Σχάρα μονή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 9KW, 40x75x38cm, σειρά 700 WG4S7 Sergas
Κωδικός:  1055
Τιμή πώλησης: 1098,00 €
Σχάρα μονή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 7KW, 42x55x32cm, σειρά 550, GV455 Arris Grillvapor
Κωδικός:  1068
Τιμή πώλησης: 802,80 €
Σχάρα μονή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 9KW, 42x70x32cm, σειρά 770, GV470 Arris Grillvapor
Κωδικός:  1071
Τιμή πώλησης: 954,72 €
Σχάρα διπλή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 18KW, 87x65x32cm, σειρά 650 WG2 Sergas
Κωδικός:  1053
Τιμή πώλησης: 1430,00 €
Σχάρα μονή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 15KW, 47x90x32cm, σειρά 900 WG1S9 Sergas
Κωδικός:  1057
Τιμή πώλησης: 1498,00 €
Σχάρα μονή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 10,5KW, 42x70x44cm, σειρά 700, GV407 Arris Grillvapor
Κωδικός:  1079
Τιμή πώλησης: 1180,80 €
Σχάρα διπλή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 18KW, 80x75x38cm, σειρά 700 WG8S7 Sergas
Κωδικός:  1056
Τιμή πώλησης: 1658,00 €
Σχάρα τριπλή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 39KW, 120x70x30cm, σειρά 700, 753 Vimitex
Κωδικός:  1064
Τιμή πώλησης: 1254,75 €
Σχάρα διπλή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 14KW, 80x55x32cm, σειρά 550, GV855 Arris Grillvapor
Κωδικός:  1069
Τιμή πώλησης: 1206,00 €
Σχάρα μονή υγραερίου με συλλέκτη νερού, ισχύος 13KW, 42x90x44cm, σειρά 900, GV409 Arris Grillvapor
Κωδικός:  1082
Τιμή πώλησης: 1296,00 €
Σελίδα 1 από 3