ΠΑΓΑΚΙ ΣΥΜΠΑΓΕΣ

Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 65 κιλά/24ωρο, αποθήκη 35 κιλών, Μ-660 Master Frost
Κωδικός:  603
Τιμή πώλησης: 1170,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 160 κιλά/24ωρο, αποθήκη 80 κιλών, Μ-1600 Master Frost
Κωδικός:  606
Τιμή πώλησης: 1885,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 30 κιλά/24ωρο, αποθήκη 12 κιλών, Μ-300 Master Frost
Κωδικός:  600
Τιμή πώλησης: 780,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 40 κιλά/24ωρο, αποθήκη 18 κιλών, Μ-400 Master Frost
Κωδικός:  601
Τιμή πώλησης: 975,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 60 κιλά/24ωρο, αποθήκη 27 κιλών, Μ-600 Master Frost
Κωδικός:  602
Τιμή πώλησης: 1072,50 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 120 κιλά/24ωρο, αποθήκη 50 κιλών, Μ-1200 Master Frost
Κωδικός:  605
Τιμή πώλησης: 1612,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 80 κιλά/24ωρο, αποθήκη 35 κιλών, Μ-800 Master Frost
Κωδικός:  604
Τιμή πώλησης: 1267,50 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 280 κιλά/24ωρο, αποθήκη 140 κιλών, Μ-2800 Master Frost
Κωδικός:  607
Τιμή πώλησης: 2795,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 24 κιλά/24ωρο, αποθήκη 9 κιλών AC 46 Scotsman
Κωδικός:  616
Τιμή πώλησης: 791,70 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 32 κιλά/24ωρο, αποθήκη 12 κιλών AC 56 Scotsman
Κωδικός:  617
Τιμή πώλησης: 1094,10 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 38 κιλά/24ωρο, αποθήκη 19 κιλών AC 86 Scotsman
Κωδικός:  618
Τιμή πώλησης: 1186,50 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 24κιλά/24ωρο, αποθήκη 9κιλών AC 46 Scotsman
Κωδικός:  619
Τιμή πώλησης: 1290,10 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 24κιλά/24ωρο, αποθήκη 9κιλών AC 46 Scotsman
Κωδικός:  620
Τιμή πώλησης: 1880,90 €
Σελίδα 1 από 2