ΠΑΓΑΚΙ ΣΥΜΠΑΓΕΣ

Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές 14gr, απόδοσης 22 kg/24ωρο, αποθήκη 6 κιλών, SS25 Icetech
Κωδικός:  1033
Τιμή πώλησης: 711,75 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 30 κιλά/24ωρο, αποθήκη 12 κιλών, Μ-300 Master Frost
Κωδικός:  618
Τιμή πώλησης: 780,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές 22gr, απόδοσης 42 kg/24ωρο, αποθήκη 15 κιλών, SS45 Icetech
Κωδικός:  1032
Τιμή πώλησης: 799,50 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 24 κιλά/24ωρο, αποθήκη 9 κιλών AC 46 Scotsman
Κωδικός:  634
Τιμή πώλησης: 863,10 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές 22gr, απόδοσης 42 kg/24ωρο, αποθήκη 15 κιλών, SS45 Icetech
Κωδικός:  1034
Τιμή πώλησης: 968,50 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 40 κιλά/24ωρο, αποθήκη 18 κιλών, Μ-400 Master Frost
Κωδικός:  619
Τιμή πώλησης: 975,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 60 κιλά/24ωρο, αποθήκη 27 κιλών, Μ-600 Master Frost
Κωδικός:  620
Τιμή πώλησης: 1072,50 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές 22gr, απόδοσης 150 kg/24ωρο, αποθήκη 95 κιλών, SS150 Icetech
Κωδικός:  1035
Τιμή πώλησης: 1072,50 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 32 κιλά/24ωρο, αποθήκη 12 κιλών AC 56 Scotsman
Κωδικός:  635
Τιμή πώλησης: 1193,50 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 65 κιλά/24ωρο, αποθήκη 35 κιλών, Μ-660 Master Frost
Κωδικός:  610
Τιμή πώλησης: 1170,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 38 κιλά/24ωρο, αποθήκη 19 κιλών AC 86 Scotsman
Κωδικός:  636
Τιμή πώλησης: 1294,30 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 24κιλά/24ωρο, αποθήκη 9κιλών AC 46 Scotsman
Κωδικός:  637
Τιμή πώλησης: 1407,70 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 80 κιλά/24ωρο, αποθήκη 35 κιλών, Μ-800 Master Frost
Κωδικός:  624
Τιμή πώλησης: 1313,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές 22gr, απόδοσης 150 kg/24ωρο, αποθήκη 95 κιλών, SS150 Icetech
Κωδικός:  1036
Τιμή πώλησης: 1339,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού,παγάκι συμπαγές, απόδοσης 120 κιλά/24ωρο, αποθήκη 50 κιλών, Μ-1200 Master Frost
Κωδικός:  621
Τιμή πώλησης: 1664,00 €
Σελίδα 1 από 3