ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Αποθήκη Παγομηχανής χωριτικότητας 129 κιλά SB 193 Scotsman
Κωδικός:  659
Τιμή πώλησης: 935,90 €
Αποθήκη Παγομηχανής χωριτικότητας 168 κιλά SB 322 Scotsman
Κωδικός:  660
Τιμή πώλησης: 1109,50 €
Αποθήκη Παγομηχανής χωριτικότητας 181 κιλά SB 393 Scotsman
Κωδικός:  661
Τιμή πώλησης: 1189,30 €
Αποθήκη Παγομηχανής χωριτικότητας 243 κιλά SB 530 Scotsman
Κωδικός:  662
Τιμή πώλησης: 1349,60 €
Αποθήκη Παγομηχανής χωριτικότητας 404 κιλά SB 948 Scotsman
Κωδικός:  663
Τιμή πώλησης: 1801,10 €