ΠΑΓΟΣ ΤΡΙΜΜΑ

Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 70 κιλά/24ωρο, με αποθήκη 25 κιλών, AF 80 Scotsman
Κωδικός:  649
Τιμή πώλησης: 2417,80 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 120 κιλά/24ωρο, χωρίς αποθήκη, ΜF 26 Scotsman
Κωδικός:  654
Τιμή πώλησης: 2565,50 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 105 κιλά/24ωρο, με αποθήκη 30 κιλών, AF 103 Scotsman
Κωδικός:  650
Τιμή πώλησης: 2811,20 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 24κιλά/24ωρο, αποθήκη 9κιλών AC 46 Scotsman
Κωδικός:  656
Τιμή πώλησης: 2869,30 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 120 κιλά/24ωρο, με αποθήκη 40 κιλών, AF 124 Scotsman
Κωδικός:  651
Τιμή πώλησης: 2994,60 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 150 κιλά/24ωρο, με αποθήκη 60 κιλών, AF 156 Scotsman
Κωδικός:  652
Τιμή πώλησης: 3304,00 €
Παγομηχανή τρίμματος, απόδοσης 250 κιλά/24ωρο, αποθήκη 80 κιλών,  F-250 Master Frost
Κωδικός:  631
Τιμή πώλησης: 3074,50 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 320 κιλά/24ωρο, χωρίς αποθήκη, ΜF 46 Scotsman
Κωδικός:  657
Τιμή πώλησης: 3769,50 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 200 κιλά/24ωρο, με αποθήκη 60 κιλών, AF 206 Scotsman
Κωδικός:  653
Τιμή πώλησης: 3964,10 €
Παγομηχανή τρίμματος, απόδοσης 400 κιλά/24ωρο, χωρίς αποθήκη,  F-400 Master Frost
Κωδικός:  632
Τιμή πώλησης: 3926,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 24κιλά/24ωρο, αποθήκη 9κιλών AC 46 Scotsman
Κωδικός:  658
Τιμή πώλησης: 4614,40 €
Παγομηχανή τρίμματος, απόδοσης 400 κιλά/24ωρο, χωρίς αποθήκη,  F-400 Master Frost
Κωδικός:  633
Τιμή πώλησης: 4381,00 €