ΠΑΓΟΣ ΤΡΙΜΜΑ

Παγομηχανή τρίμματος, απόδοσης 250 κιλά/24ωρο, αποθήκη 80 κιλών,  F-250 Master Frost
Κωδικός:  613
Τιμή πώλησης: 2730,00 €
Παγομηχανή τρίμματος, απόδοσης 400 κιλά/24ωρο, χωρίς αποθήκη,  F-400 Master Frost
Κωδικός:  614
Τιμή πώλησης: 3380,00 €
Παγομηχανή τρίμματος, απόδοσης 400 κιλά/24ωρο, χωρίς αποθήκη,  F-400 Master Frost
Κωδικός:  615
Τιμή πώλησης: 4225,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 70 κιλά/24ωρο, με αποθήκη 25 κιλών, AF 80 Scotsman
Κωδικός:  631
Τιμή πώλησης: 2160,90 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 105 κιλά/24ωρο, με αποθήκη 30 κιλών, AF 103 Scotsman
Κωδικός:  632
Τιμή πώλησης: 2513,00 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 120 κιλά/24ωρο, με αποθήκη 40 κιλών, AF 124 Scotsman
Κωδικός:  633
Τιμή πώλησης: 2676,80 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 150 κιλά/24ωρο, με αποθήκη 60 κιλών, AF 156 Scotsman
Κωδικός:  634
Τιμή πώλησης: 2953,30 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 200 κιλά/24ωρο, με αποθήκη 60 κιλών, AF 206 Scotsman
Κωδικός:  635
Τιμή πώλησης: 3543,40 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 120 κιλά/24ωρο, χωρίς αποθήκη, ΜF 26 Scotsman
Κωδικός:  636
Τιμή πώλησης: 2195,90 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 24κιλά/24ωρο, αποθήκη 9κιλών AC 46 Scotsman
Κωδικός:  637
Τιμή πώλησης: 2519,30 €
Παγομηχανή ψεκασμού, πάγος τρίμμα, απόδοσης 320 κιλά/24ωρο, χωρίς αποθήκη, ΜF 46 Scotsman
Κωδικός:  638
Τιμή πώλησης: 3369,80 €
Παγομηχανή ψεκασμού, παγάκι συμπαγές, απόδοσης 24κιλά/24ωρο, αποθήκη 9κιλών AC 46 Scotsman
Κωδικός:  639
Τιμή πώλησης: 4148,20 €
Αποθήκη Παγομηχανής χωριτικότητας 129 κιλά SB 193 Scotsman
Κωδικός:  640
Τιμή πώλησης: 836,50 €
Αποθήκη Παγομηχανής χωριτικότητας 168 κιλά SB 322 Scotsman
Κωδικός:  641
Τιμή πώλησης: 991,90 €
Αποθήκη Παγομηχανής χωριτικότητας 181 κιλά SB 393 Scotsman
Κωδικός:  642
Τιμή πώλησης: 1062,60 €
Σελίδα 1 από 2