ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ-ΣΚΕΥΩΝ

Πλυντήριο ποτηριών με καλάθι 35x35εκ. 3,5KW/230V Fast 30 Electrobar
Κωδικός:  863
Τιμή πώλησης: 763,00 €
Πλυντήριο ποτηριών με καλάθι 40x40εκ. 3,5KW/230V Fast 40 Electrobar
Κωδικός:  864
Τιμή πώλησης: 836,50 €
Πλυντήριο ποτηριών με καλάθι 45x45εκ 3,5KW/230V Fast 50D Electrobar
Κωδικός:  865
Τιμή πώλησης: 1179,50 €
Πλυντήριο ποτηριών με καλάθι 50x50εκ 6,8KW/380V Fast 60 Electrobar
Κωδικός:  866
Τιμή πώλησης: 1186,50 €
Πλυντήριο ποτηριών με καλάθι 50x50εκ 6,8KW/380V Fast 60 Electrobar
Κωδικός:  867
Τιμή πώλησης: 1323,00 €
Πλυντήριο ποτηριών με καλάθι 50x50εκ 7,9KW/380V Fast 70D Electrobar
Κωδικός:  868
Τιμή πώλησης: 1526,00 €
Πλυντήριο ποτηριών πάνελ αφής με οθόνη LED με καλάθι 40x40εκ. 3,5KW/230V Fast 42D Electrobar
Κωδικός:  870
Τιμή πώλησης: 1561,00 €
Πλυντήριο ποτηριών πάνελ αφής με οθόνη LED με καλάθι 50x50εκ. 6,8KW/380V Fast 52D Electrobar
Κωδικός:  871
Τιμή πώλησης: 1932,00 €
Πλυντήριο ποτηριών πάνελ αφής με οθόνη LED με καλάθι 50x50εκ. 7,9KW/380V Fast 62D Electrobar
Κωδικός:  872
Τιμή πώλησης: 2128,00 €
Πλυντήριο ποτηριών καμπάνα με καλάθι 50x50εκ 9,6KW/380V Fast 80 Electrobar
Κωδικός:  869
Τιμή πώλησης: 2239,30 €
Πλυντήριο σκευών με πόρτα 40εκ. & καλάθι 50x60εκ 6,8KW/380V Niagara 291 Electrobar
Κωδικός:  875
Τιμή πώλησης: 2373,00 €
Πλυντήριο σκευών με πόρτα 65εκ & καλάθι 56x63εκ 7,4KW/380V Niagara 292 Electrobar
Κωδικός:  876
Τιμή πώλησης: 3346,00 €
Πλυντήριο ποτηριών καμπάνα πανελ αφής με οθόνη LED με καλάθι 50x50εκ 9,6KW/380V Fast 82D Electrobar
Κωδικός:  873
Τιμή πώλησης: 3416,00 €
Πλυντήριο σκευών με πόρτα 85εκ.& καλάθι 56x63εκ 7,7KW/380V Niagara 293 Electrobar
Κωδικός:  877
Τιμή πώλησης: 3846,50 €
Πλυντήριο ποτηριών καμπάνα πανελ αφής με οθόνη LED με καλάθι 50x50εκ 9,6KW/380V Fast 82D Electrobar
Κωδικός:  874
Τιμή πώλησης: 4354,00 €