Τοποθέτηση, service & ανταλλακτικά

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας, αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν άρτια τον εξοπλισμό που εφοδιαστήκατε από το κατάστημά μας. Έτσι αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη, για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού στο χώρο σας.

Πιο σημαντικό και από την ίδια την πώληση, είναι η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, και σε αυτό το σημείο η εταιρία μας, αποτελεί εγγύηση για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας.

Η εταιρία μας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για  χρονικό διάστημα 18 μηνών από την αγορά τού προϊόντος, 12 χρόνια εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών και πλήρες SERVICE και ανταλλακτικά.

Συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω:

Συσκευές σε εγγύηση

Δεν υπάρχει επιβάρυνση ούτε με το κόστος εργασίας ούτε με το κόστος ανταλλακτικών αν η συσκευή έρθει για έλεγχο στις εγκαταστάσεις μας.

Σε περίπτωση που επιθυμία είναι η επισκευή να γίνει στην έδρα του τελικού χρήστη τότε το κόστος επίσκεψης είναι 50 € + ΦΠΑ

Συσκευές εκτός εγγύησης

Αν η συσκευή έρθει στις εγκαταστάσεις μας υπάρχει επιβάρυνση εργασίας (ελάχιστη χρέωση 30 € + ΦΠΑ ) και πλέον του κόστους των ανταλλακτικών.

Στην περίπτωση που επιθυμία είναι η επισκευή να γίνει στην έδρα του τελικού χρήστη, τότε το κόστος επίσκεψης είναι 50 € + ΦΠΑ + έξοδα μετακίνησης (αφορά σχετικά μακρινές αποστάσεις) και 20 € για κάθε επιπλέον ώρα.