ΨΑΡΙΕΡΕΣ ΠΑΓΚΟΙ

Ψαριέρα τραπέζι με κλίση & αποχέτευση 160*120*90/105 εκ. TF 160 Bambas Frost
Κωδικός:  328
Τιμή πώλησης: 533,00 €
Ψαριέρα τραπέζι με κλίση & αποχέτευση 160*120*90/105 εκ. TF 160 Bambas Frost
Κωδικός:  329
Τιμή πώλησης: 601,90 €
Ψαριέρα ερμάριο με κλίση,αποχέτευση & συρ.πόρτες 200*120*90/105 εκ. EF 200 Bambas
Κωδικός:  331
Τιμή πώλησης: 780,00 €
Ψαριέρα τραπέζι με κλίση & αποχέτευση 160*120*90/105 εκ. TF 160 Bambas Frost
Κωδικός:  330
Τιμή πώλησης: 812,50 €
Ψαριέρα ερμάριο με κλίση,αποχέτευση & συρ.πόρτες 200*120*90/105 εκ. EF 200 Bambas
Κωδικός:  332
Τιμή πώλησης: 903,50 €
Ψαριέρα ερμάριο με κλίση,αποχέτευση & συρ.πόρτες 200*120*90/105 εκ. EF 200 Bambas
Κωδικός:  333
Τιμή πώλησης: 1202,50 €