ΨΑΡΙΕΡΕΣ ΠΑΓΚΟΙ

Ψαριέρα τραπέζι με κλίση & αποχέτευση 160*120*90/105 εκ. TF 160 Bambas Frost
Κωδικός:  328
Τιμή πώλησης: 475,60 €
Ψαριέρα τραπέζι με κλίση & αποχέτευση 160*120*90/105 εκ. TF 160 Bambas Frost
Κωδικός:  329
Τιμή πώλησης: 537,08 €
Ψαριέρα ερμάριο με κλίση,αποχέτευση & συρ.πόρτες 200*120*90/105 εκ. EF 200 Bambas
Κωδικός:  331
Τιμή πώλησης: 696,00 €
Ψαριέρα τραπέζι με κλίση & αποχέτευση 160*120*90/105 εκ. TF 160 Bambas Frost
Κωδικός:  330
Τιμή πώλησης: 725,00 €
Ψαριέρα ερμάριο με κλίση,αποχέτευση & συρ.πόρτες 200*120*90/105 εκ. EF 200 Bambas
Κωδικός:  332
Τιμή πώλησης: 806,20 €
Ψαριέρα ερμάριο με κλίση,αποχέτευση & συρ.πόρτες 200*120*90/105 εκ. EF 200 Bambas
Κωδικός:  333
Τιμή πώλησης: 1073,00 €