ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΦΟΥΣΚΑΣ

Απορροφητήρας φούσκας ΙΝΟΧ 0,5-5,5 ΗΡ / 1450 ή 950RPM / 220 ή 380V  IF-ΙΝ-4 Inoxair
Κωδικός:  352
Απορροφητήρας φούσκας ιμαντοκίνητος 0,5-5,5 ΗΡ / 1450 ή 950RPM / 220 ή 380V  IF-BD-4 Inoxair
Κωδικός:  353
Απορροφητήρας φούσκας κέλυφος χωρίς μοτέρ 1-35 ΗΡ / 100ή5800 RPM /22 ή380V IASI Inoxair
Κωδικός:  354
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 0,5 ΗΡ / 1450RPM / 220ή380V Φ200mm IF-FS-4-05 Inoxair
Κωδικός:  334
Τιμή πώλησης: 139,30 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 0,5 ΗΡ / 1450RPM / 220ή380V Φ200mm IF-FS-4-05 Inoxair
Κωδικός:  335
Τιμή πώλησης: 168,00 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 0,5 ΗΡ / 1450RPM / 220ή380V Φ200mm IF-FS-4-05 Inoxair
Κωδικός:  337
Τιμή πώλησης: 217,00 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 0,5 ΗΡ / 1450RPM / 220ή380V Φ200mm IF-FS-4-05 Inoxair
Κωδικός:  338
Τιμή πώλησης: 255,50 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 0,5 ΗΡ / 1450RPM / 220ή380V Φ200mm IF-FS-4-05 Inoxair
Κωδικός:  336
Τιμή πώλησης: 291,20 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 0,5 ΗΡ / 1450RPM / 220ή380V Φ200mm IF-FS-4-05 Inoxair
Κωδικός:  340
Τιμή πώλησης: 294,00 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 4,0 ΗΡ / 1450RPM / 380V Φ350mm IF-FS-4-40Τ Inoxair
Κωδικός:  343
Τιμή πώλησης: 322,00 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 0,5 ΗΡ / 1450RPM / 220ή380V Φ200mm IF-FS-4-05 Inoxair
Κωδικός:  341
Τιμή πώλησης: 356,30 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 4,0 ΗΡ / 1450RPM / 380V Φ350mm IF-FS-4-40Τ Inoxair
Κωδικός:  344
Τιμή πώλησης: 399,00 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 0,5 ΗΡ / 1450RPM / 220ή380V Φ200mm IF-FS-4-05 Inoxair
Κωδικός:  339
Τιμή πώλησης: 409,50 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 4,0 ΗΡ / 1450RPM / 380V Φ350mm IF-FS-4-40Τ Inoxair
Κωδικός:  345
Τιμή πώλησης: 455,00 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 0,5 ΗΡ / 1450RPM / 220ή380V Φ200mm IF-FS-4-05 Inoxair
Κωδικός:  342
Τιμή πώλησης: 490,00 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 4,0 ΗΡ / 1450RPM / 380V Φ350mm IF-FS-4-40Τ Inoxair
Κωδικός:  347
Τιμή πώλησης: 609,00 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 4,0 ΗΡ / 1450RPM / 380V Φ350mm IF-FS-4-40Τ Inoxair
Κωδικός:  346
Τιμή πώλησης: 630,00 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 4,0 ΗΡ / 1450RPM / 380V Φ350mm IF-FS-4-40Τ Inoxair
Κωδικός:  349
Τιμή πώλησης: 644,00 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 4,0 ΗΡ / 1450RPM / 380V Φ350mm IF-FS-4-40Τ Inoxair
Κωδικός:  350
Τιμή πώλησης: 695,80 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 4,0 ΗΡ / 1450RPM / 380V Φ350mm IF-FS-4-40Τ Inoxair
Κωδικός:  348
Τιμή πώλησης: 700,00 €
Απορροφητήρας φούσκας σε F/S με μόνωση 4,0 ΗΡ / 1450RPM / 380V Φ350mm IF-FS-4-40Τ Inoxair
Κωδικός:  351
Τιμή πώλησης: 775,60 €