ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ

Ψύκτης νερού επιδαπέδιος πλαστικός με μπουκάλα παραγωγής 16lt/h YUMI Fresh
Κωδικός:  951
Τιμή πώλησης: 219,80 €
Ψύκτης νερού compact πάγκου από βαμμένη λαμαρίνα παραγωγής 33lt/h NANO-33 Fresh
Κωδικός:  938
Τιμή πώλησης: 293,30 €
Ψύκτης νερού compact πάγκου από βαμμένη λαμαρίνα παραγωγής 28lt/h NANO-17 Fresh
Κωδικός:  944
Τιμή πώλησης: 293,30 €
Ψύκτης νερού compact πάγκου από βαμμένη λαμαρίνα παραγωγής 33lt/h NANO-33 Fresh
Κωδικός:  939
Τιμή πώλησης: 307,30 €
Ψύκτης νερού compact πάγκου από βαμμένη λαμαρίνα παραγωγής 33lt/h NANO-33 Fresh
Κωδικός:  945
Τιμή πώλησης: 307,30 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος λευκή λαμαρίνα παραγωγής 28lt/h Κ-17 Fresh
Κωδικός:  929
Τιμή πώλησης: 332,50 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος από ανοξείδωτη λαμαρίνα παραγωγής 28lt/h Κ-17 ΙΝΟΧ Fresh
Κωδικός:  930
Τιμή πώλησης: 353,50 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος λευκή λαμαρίνα παραγωγής 33lt/h Κ-33 Fresh
Κωδικός:  931
Τιμή πώλησης: 353,50 €
Ψύκτης νερού compact πάγκου από βαμμένη λαμαρίνα παραγωγής 33lt/h NANO-33 Fresh
Κωδικός:  940
Τιμή πώλησης: 356,30 €
Ψύκτης νερού compact πάγκου από inox λαμαρίνα παραγωγής 28lt/h MICRO R17 Fresh
Κωδικός:  946
Τιμή πώλησης: 356,30 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος λευκή λαμαρίνα παραγωγής 33lt/h Κ-33 Fresh
Κωδικός:  933
Τιμή πώλησης: 377,30 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος από ανοξείδωτη λαμαρίνα παραγωγής 28lt/h Κ-17 ΙΝΟΧ Fresh
Κωδικός:  932
Τιμή πώλησης: 381,50 €
Ψύκτης νερού compact πάγκου από inox λαμαρίνα παραγωγής 28lt/h MICRO R17 Fresh
Κωδικός:  947
Τιμή πώλησης: 392,00 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος από ανοξείδωτη λαμαρίνα παραγωγής 28lt/h Κ-17 ΙΝΟΧ Fresh
Κωδικός:  934
Τιμή πώλησης: 405,30 €
Ψύκτης νερού compact πάγκου από inox λαμαρίνα παραγωγής 33lt/h MICRO R33 Fresh
Κωδικός:  948
Τιμή πώλησης: 411,60 €
Ψύκτης νερού compact πάγκου από inox λαμαρίνα παραγωγής 33lt/h AQUATTRO 33 Fresh
Κωδικός:  949
Τιμή πώλησης: 479,50 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος από ανοξείδωτη λαμαρίνα παραγωγής 60lt/h Κ-203C MAXI Fresh
Κωδικός:  935
Τιμή πώλησης: 489,30 €
Ψύκτης νερού compact πάγκου από inox λαμαρίνα παραγωγής 33lt/h AQUATTRO 33 Fresh
Κωδικός:  950
Τιμή πώλησης: 500,50 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος από ανοξείδωτη λαμαρίνα παραγωγής 60lt/h Κ-203C MAXI Fresh
Κωδικός:  936
Τιμή πώλησης: 504,00 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος από ανοξείδωτη λαμαρίνα παραγωγής 60lt/h Κ-203C MAXI Fresh
Κωδικός:  937
Τιμή πώλησης: 539,00 €
Ψύκτης νερού compact πάγκου από βαμμένη λαμαρίνα παραγωγής 33lt/h NANO-33 Fresh
Κωδικός:  941
Τιμή πώλησης: 549,50 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος από ανοξείδωτη λαμαρίνα παραγωγής 70lt/h Celia K154 Fresh
Κωδικός:  952
Τιμή πώλησης: 595,00 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος από ανοξείδωτη λαμαρίνα παραγωγής 70lt/h Κ-204C MAXI Fresh
Κωδικός:  942
Τιμή πώλησης: 665,00 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος από ανοξείδωτη λαμαρίνα παραγωγής 70lt/h Celia K154 Fresh
Κωδικός:  953
Τιμή πώλησης: 696,50 €
Ψύκτης νερού επιδαπέδιος από ανοξείδωτη λαμαρίνα παραγωγής 70lt/h Κ-204C MAXI Fresh
Κωδικός:  943
Τιμή πώλησης: 840,00 €