ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Σχάρα μονή ρεύματος με συλλέκτη νερού, ισχύος 7,5KW, 47x65x32cm, σειρά 650 WGΕ1 Sergas
Κωδικός:  1060
Τιμή πώλησης: 854,00 €
Σχάρα διπλή ρεύματος με συλλέκτη νερού, ισχύος 15KW, 87x65x32cm, σειρά 650 WGΕ2 Sergas
Κωδικός:  1061
Τιμή πώλησης: 1378,00 €
Σχάρα μονή ηλεκτρική με συλλέκτη νερού, ισχύος 3,8KW, 42x55x32cm, σειρά 550, GV455EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1091
Τιμή πώλησης: 1026,00 €
Σχάρα μονή ηλεκτρική με συλλέκτη νερού, ισχύος 5,2kw, 42x70x32cm, σειρά 770EL, GV470EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1094
Τιμή πώλησης: 1220,40 €
Σχάρα μονή ηλεκτρική με συλλέκτη νερού, ισχύος 5,2kw, 42x70x44cm, σειρά 700EL, GV407EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1097
Τιμή πώλησης: 1350,00 €
Σχάρα μονή ηλεκτρική με συλλέκτη νερού, ισχύος 7,6KW, 80x55x32cm, σειρά 550, GV855EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1092
Τιμή πώλησης: 1666,80 €
Σχάρα διπλή ηλεκτρική με συλλέκτη νερού, ισχύος 10,4kw, 80x70x32cm, σειρά 770EL, GV870EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1095
Τιμή πώλησης: 1836,00 €
Σχάρα επιδαπέδια μονή ηλεκτρική με συρτάρι νερού, ισχύος 5,2kw, 42x70x85cm, σειρά 710EL, GV417EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1100
Τιμή πώλησης: 1857,60 €
Σχάρα επιδαπέδια μονή ηλεκτρική με συρτάρι νερού, ισχύος 7,8kw, 42x90x85cm, σειρά 910EL, GV419EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1103
Τιμή πώλησης: 2037,60 €
Σχάρα διπλή ηλεκτρική με συλλέκτη νερού, ισχύος 10,4kw, 80x70x44cm, σειρά 700EL, GV807EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1098
Τιμή πώλησης: 2160,00 €
Σχάρα τριπλή ηλεκτρική με συλλέκτη νερού, ισχύος 11,4kw, 120x55x32cm, σειρά 550, GV1255EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1093
Τιμή πώλησης: 2556,00 €
Σχάρα επιδαπέδια διπλή ηλεκτρική με συρτάρι νερού, ισχύος 10,4kw, 80x70x85cm, σειρά 710EL, GV817EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1101
Τιμή πώλησης: 2574,00 €
Σχάρα τριπλή ηλεκτρική με συλλέκτη νερού, ισχύος 10,4kw, 120x70x32cm, σειρά 770EL, GV1270EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1096
Τιμή πώλησης: 2826,00 €
Σχάρα τριπλή ηλεκτρική με συλλέκτη νερού, ισχύος 15,6kw, 120x70x44cm, σειρά 700EL, GV1207EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1099
Τιμή πώλησης: 3585,60 €
Σχάρα επιδαπέδια διπλή ηλεκτρική με συρτάρι νερού, ισχύος 15,6kw, 80x90x85cm, σειρά 910EL, GV819EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1104
Τιμή πώλησης: 3596,40 €
Σχάρα επιδαπέδια τριπλή ηλεκτρική με συρτάρι νερού, ισχύος 15,6kw, 120x70x85cm, σειρά 710EL, GV1217EL Arris Grillvapor
Κωδικός:  1102
Τιμή πώλησης: 4154,40 €