ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΕΙΔΩΝ

Ζυμωτήριο κρέατος επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο 15Kg ZK15 Garby
Κωδικός:  504
Τιμή πώλησης: 967,50 €
Ζυμωτήριο κρέατος επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο 50Kg ZK50 Garby
Κωδικός:  505
Τιμή πώλησης: 2175,00 €
Ζυμωτήριο κρέατος επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο 50Kg ZK50 Garby
Κωδικός:  506
Τιμή πώλησης: 2475,00 €
Ζυμωτήριο κρεατοειδών επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο με κάδο 90Lt PMX 90 DADAUX Γαλλίας
Κωδικός:  509
Τιμή πώλησης: 2849,00 €
Ζυμωτήριο κρέατος επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο 100Kg ZK100 Garby
Κωδικός:  507
Τιμή πώλησης: 2962,50 €
Ζυμωτήριο κρεατοειδών επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο με κάδο 90Lt PMX 90 DADAUX Γαλλίας
Κωδικός:  510
Τιμή πώλησης: 3542,00 €
Ζυμωτήριο κρέατος επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο 100Kg ZK100 Garby
Κωδικός:  508
Τιμή πώλησης: 3937,50 €