ΖΥΜΩΤΗΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΕΙΔΩΝ

Ζυμωτήριο κρέατος επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο 15Kg ZK15 Garby
Κωδικός:  488
Τιμή πώλησης: 826,00 €
Ζυμωτήριο κρέατος επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο 50Kg ZK50 Garby
Κωδικός:  489
Τιμή πώλησης: 1890,00 €
Ζυμωτήριο κρέατος επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο 50Kg ZK50 Garby
Κωδικός:  490
Τιμή πώλησης: 2240,00 €
Ζυμωτήριο κρέατος επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο 100Kg ZK100 Garby
Κωδικός:  491
Τιμή πώλησης: 2590,00 €
Ζυμωτήριο κρέατος επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο 100Kg ZK100 Garby
Κωδικός:  492
Τιμή πώλησης: 3360,00 €
Ζυμωτήριο κρεατοειδών επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο με κάδο 90Lt PMX 90 DADAUX Γαλλίας
Κωδικός:  493
Τιμή πώλησης: 3145,00 €
Ζυμωτήριο κρεατοειδών επιδαπέδιο, ανατρεπόμενο με κάδο 90Lt PMX 90 DADAUX Γαλλίας
Κωδικός:  494
Τιμή πώλησης: 3910,00 €