ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

Αεροκουρτίνα Χαμηλής Παροχής με χειριστήριο για πλάτος πόρτας 140εκ. K-46UD OLEFFINI
Κωδικός:  382
Τιμή πώλησης: 262,50 €
Αεροκουρτίνα Χαμηλής Παροχής με χειριστήριο για πλάτος πόρτας 140εκ. K-46UD OLEFFINI
Κωδικός:  383
Τιμή πώλησης: 277,90 €
Αεροκουρτίνα Χαμηλής Παροχής με χειριστήριο για πλάτος πόρτας 140εκ. K-46UD OLEFFINI
Κωδικός:  384
Τιμή πώλησης: 340,90 €
Αεροκουρτίνα IΝΟΧ Χ.Π. με χειριστήριο για πλάτος πόρτας 200cm ΝΗ X20-IR OLEFFINI
Κωδικός:  385
Τιμή πώλησης: 196,00 €
Αεροκουρτίνα IΝΟΧ Χ.Π. με χειριστήριο για πλάτος πόρτας 200cm ΝΗ X20-IR OLEFFINI
Κωδικός:  386
Τιμή πώλησης: 210,00 €
Αεροκουρτίνα IΝΟΧ Χ.Π. με χειριστήριο για πλάτος πόρτας 200cm ΝΗ X20-IR OLEFFINI
Κωδικός:  387
Τιμή πώλησης: 238,00 €
Αεροκουρτίνα IΝΟΧ Χ.Π. με χειριστήριο για πλάτος πόρτας 200cm ΝΗ X20-IR OLEFFINI
Κωδικός:  388
Τιμή πώλησης: 252,00 €
Αεροκουρτίνα IΝΟΧ Χ.Π. με χειριστήριο για πλάτος πόρτας 200cm ΝΗ X20-IR OLEFFINI
Κωδικός:  389
Τιμή πώλησης: 266,00 €
Αεροκουρτίνα IΝΟΧ Χ.Π. με χειριστήριο για πλάτος πόρτας 200cm ΝΗ X20-IR OLEFFINI
Κωδικός:  390
Τιμή πώλησης: 280,00 €
Αεροκουρτίνα θερμαινόμενη Χαμηλής Παροχής για πλάτος πόρτας 70εκ. MINI 700 OLEFFINI
Κωδικός:  391
Τιμή πώλησης: 193,90 €
Αεροκουρτίνα θερμαινόμενη Χαμηλής Παροχής για πλάτος πόρτας 80εκ. MINI 800 S OLEFFINI
Κωδικός:  392
Τιμή πώλησης: 362,60 €
Αεροκουρτίνα θερμαινόμενη Χ.Π. με χειριστ. για πλάτος πόρτας 100cm KEH-43 IR OLEFFINI
Κωδικός:  393
Τιμή πώλησης: 444,50 €
Αεροκουρτίνα θερμαινόμενη Χ.Π. με χειριστ. για πλάτος πόρτας 120cm KEH-44 IR OLEFFINI
Κωδικός:  394
Τιμή πώλησης: 512,40 €
Αεροκουρτίνα θερμαινόμενη Χ.Π. με χειριστ. για πλάτος πόρτας 160cm KEH-46 IR OLEFFINI
Κωδικός:  395
Τιμή πώλησης: 541,10 €