ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα απόσμησης καπναερίων 4500m3/h, ECL9 ASPIRAZIONE
Κωδικός:  359
Τιμή πώλησης: 1260,00 €
Σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα απόσμησης καπναερίων 4500m3/h, ECL9 ASPIRAZIONE
Κωδικός:  360
Τιμή πώλησης: 1680,00 €
Σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα απόσμησης καπναερίων 4500m3/h, ECL9 ASPIRAZIONE
Κωδικός:  361
Τιμή πώλησης: 2040,00 €
Σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα απόσμησης καπναερίων 12000m3/h, ECLT 1120B ASPIRAZIONE
Κωδικός:  362
Τιμή πώλησης: 2670,00 €
Σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα απόσμησης καπναερίων 12000m3/h, ECLT 1120B ASPIRAZIONE
Κωδικός:  363
Τιμή πώλησης: 2940,00 €
Σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα απόσμησης καπναερίων 12000m3/h, ECLT 1120B ASPIRAZIONE
Κωδικός:  364
Τιμή πώλησης: 3390,00 €
Σύστημα φίλτρων ενεργού άνθρακα απόσμησης καπναερίων 12000m3/h, ECLT 1120B ASPIRAZIONE
Κωδικός:  365
Τιμή πώλησης: 3540,00 €