ΠΑΤΑΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

Αποφλειωτής πατατών 10lt PP-8C Karamco
Κωδικός:  551
Τιμή πώλησης: 487,50 €
Αποφλειωτής πατατών 15lt PP-15C Karamco
Κωδικός:  552
Τιμή πώλησης: 622,50 €
Αποφλειωτής πατατών 30lt PP-30C Karamco
Κωδικός:  553
Τιμή πώλησης: 780,00 €
Αποφλειωτής πατατών χωρητικότητας κάδου 5kg & παραγωγής 100kg/h AL 5 TP GARBY
Κωδικός:  545
Τιμή πώλησης: 826,00 €
Αποφλειωτής πατατών χωρητικότητας κάδου 9kg & παραγωγής 180kg/h AL 9 TP GARBY
Κωδικός:  546
Τιμή πώλησης: 959,00 €
Αποφλειωτής πατατών χωρητικότητας κάδου 15kg & παραγωγής 280kg/h AL 15 DP GARBY
Κωδικός:  547
Τιμή πώλησης: 1225,00 €
Αποφλειωτής πατατών χωρητικότητας κάδου 10kg & παραγωγής 250kg/h PSP700-10 Pasquini
Κωδικός:  554
Τιμή πώλησης: 1413,75 €
Αποφλειωτής πατατών χωρητικότητας κάδου 15kg & παραγωγής 500kg/h PSP700-15 Pasquini
Κωδικός:  555
Τιμή πώλησης: 1631,25 €
Αποφλειωτής πατατών χωρητικότητας κάδου 25kg & παραγωγής 500kg/h AL 25 DP GARBY
Κωδικός:  548
Τιμή πώλησης: 1750,00 €
Αποφλειωτής πατατών χωρητικότητας κάδου 35kg & παραγωγής 600kg/h AL 35 DP GARBY
Κωδικός:  549
Τιμή πώλησης: 2310,00 €
Αποφλειωτής πατατών χωρητικότητας κάδου 60kg & παραγωγής 1000kg/h AL 60 DP GARBY
Κωδικός:  550
Τιμή πώλησης: 3325,00 €