ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ

Μύλος άλεσης καφέ Espresso αυτόματος, Φ65mm μαχαίρια flat, SC-360 Karamco
Κωδικός:  817
Τιμή πώλησης: 217,50 €
Μύλος άλεσης καφέ Espresso, με Φ64mm μαχαίρια flat, F5Μ Fiorenzato
Κωδικός:  818
Τιμή πώλησης: 386,25 €
Μύλος άλεσης Espresso, On Demand, με Φ64mm μαχαίρια επίπεδα, F64EVO Fiorenzato
Κωδικός:  819
Τιμή πώλησης: 596,25 €
Μύλος άλεσης Espresso , On Demand, με Φ75mm μαχαίρια επίπεδα, OD75Vent Belogia
Κωδικός:  820
Τιμή πώλησης: 431,25 €
Μύλος άλεσης Espresso , On Demand, με Φ75mm μαχαίρια επίπεδα, OD75Vent Belogia
Κωδικός:  821
Τιμή πώλησης: 509,25 €
Μύλος άλεσης καφέ Espresso manual, με Φ58mm μαχαίρια επίπεδα, K3 Eurogat
Κωδικός:  822
Τιμή πώλησης: 243,75 €
Μύλος άλεσης καφέ Espresso manual, με Φ64mm μαχαίρια επίπεδα, K5 Eurogat
Κωδικός:  823
Τιμή πώλησης: 351,75 €
Μύλος άλεσης Espresso αυτόματος, με Φ64mm μαχαίρια επίπεδα, K6auto Eurogat
Κωδικός:  824
Τιμή πώλησης: 449,25 €
Μύλος άλεσης Espresso αυτόματος, με Φ64mm μαχαίρια επίπεδα, K6auto Eurogat
Κωδικός:  825
Τιμή πώλησης: 479,25 €
Μύλος άλεσης καφέ Espresso, με Φ68mm ΙΝΟΧ μαχαίρια κωνικά, K10Conic PB Eurogat
Κωδικός:  826
Τιμή πώλησης: 1049,25 €
Μύλος άλεσης Espresso, με Φ68mm μαχαίρια κωνικά, K10MasterConic PB Eurogat
Κωδικός:  827
Τιμή πώλησης: 1349,25 €