ΜΥΛΟΙ ΑΛΕΣΗΣ ΚΑΦΕ

Μύλος άλεσης καφέ Espresso αυτόματος, Φ65mm μαχαίρια flat, SC-360 Karamco
Κωδικός:  840
Τιμή πώλησης: 240,00 €
Μύλος άλεσης καφέ Espresso manual, με Φ58mm μαχαίρια επίπεδα, K3 Eurogat
Κωδικός:  845
Τιμή πώλησης: 276,25 €
Μύλος άλεσης καφέ Espresso manual, με Φ64mm μαχαίρια επίπεδα, K5 Eurogat
Κωδικός:  846
Τιμή πώλησης: 398,65 €
Μύλος άλεσης καφέ Espresso, με Φ64mm μαχαίρια flat, F5Μ Fiorenzato
Κωδικός:  841
Τιμή πώλησης: 386,25 €
Μύλος άλεσης Espresso , On Demand, με Φ75mm μαχαίρια επίπεδα, OD75Vent Belogia
Κωδικός:  843
Τιμή πώλησης: 431,25 €
Μύλος άλεσης Espresso αυτόματος, με Φ64mm μαχαίρια επίπεδα, K6auto Eurogat
Κωδικός:  847
Τιμή πώλησης: 509,15 €
Μύλος άλεσης Espresso αυτόματος, με Φ64mm μαχαίρια επίπεδα, K6auto Eurogat
Κωδικός:  848
Τιμή πώλησης: 543,15 €
Μύλος άλεσης Espresso , On Demand, με Φ75mm μαχαίρια επίπεδα, OD75Vent Belogia
Κωδικός:  844
Τιμή πώλησης: 509,25 €
Μύλος άλεσης Espresso, On Demand, με Φ64mm μαχαίρια επίπεδα, F64EVO Fiorenzato
Κωδικός:  842
Τιμή πώλησης: 596,25 €
Μύλος άλεσης καφέ Espresso, με Φ68mm ΙΝΟΧ μαχαίρια κωνικά, K10Conic PB Eurogat
Κωδικός:  849
Τιμή πώλησης: 1189,15 €
Μύλος άλεσης Espresso, με Φ68mm μαχαίρια κωνικά, K10MasterConic PB Eurogat
Κωδικός:  850
Τιμή πώλησης: 1529,15 €