ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΣΤΙΦΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 12 φρούτων/λεπτό με καλάθι 3 φρούτων, F-COMPACT Frucosol
Κωδικός:  657
Τιμή πώλησης: 1399,30 €
Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 20 φρούτων/λεπτό με αποθήκη 4 κιλών, CLOJ-SP120P20 Colorato
Κωδικός:  658
Τιμή πώλησης: 1855,00 €
Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 25 φρούτων/λεπτό με αποθήκη 4 κιλών και μετρητή, F50C Frucosol
Κωδικός:  659
Τιμή πώλησης: 2097,20 €
Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 25 φρούτων/λεπτό, με inox αποθήκη 12 kg, F50A Frucosol
Κωδικός:  660
Τιμή πώλησης: 2527,00 €
Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 25 φρούτων/λεπτό, με inox αποθήκη 12 kg και μετρητή, F50AC Frucosol
Κωδικός:  661
Τιμή πώλησης: 2748,90 €
Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 20 φρούτων/λεπτό με αποθήκη 4 κιλών, CLOJ-SP120P20 Colorato
Κωδικός:  670
Τιμή πώλησης: 1267,50 €