ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ

Δίσκος πολυκοπτικού για κοπή σε φέτες σε 1,2,3,4,5,6,10mm , τύπος E
Κωδικός:  565
Τιμή πώλησης: 49,50 €
Δίσκος πολυκοπτικού για τρίψιμο σε V,2,3,4,7mm, τύπος Z & V
Κωδικός:  566
Τιμή πώλησης: 52,50 €
Δίσκος πολυκοπτικού για κοπή σε μπαστούνι 4,6,8,10mm τύπος Η
Κωδικός:  567
Τιμή πώλησης: 71,25 €
Δίσκος πολυκοπτικού για κοπή σε κύβους 8*8,10*10,12*12mm τύπος D
Κωδικός:  568
Τιμή πώλησης: 90,00 €
Πολυκοπτικό με 5 δίσκους για κόψιμο, τρίψιμο, τεμαχισμό τροφίμων HLC-300 Ics
Κωδικός:  569
Τιμή πώλησης: 600,00 €
Πολυκοπτικό για κόψιμο, τρίψιμο, τεμαχισμό τροφίμων TM AL COVER Sirman
Κωδικός:  564
Τιμή πώλησης: 637,50 €
Πολυκοπτικό με 5 δίσκους για κόψιμο, τρίψιμο, τεμαχισμό τροφίμων LR-MFC65 Karamco
Κωδικός:  570
Τιμή πώλησης: 667,50 €
Πολυκοπτικό για κόψιμο, τρίψιμο, τεμαχισμό τροφίμων PSP300E Pasquini
Κωδικός:  572
Τιμή πώλησης: 911,25 €
Πολυκοπτικό για κόψιμο, τρίψιμο, τεμαχισμό τροφίμων CHEF 800MN Sirman
Κωδικός:  571
Τιμή πώλησης: 1020,00 €