ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Γύρος γκαζιού με μοτέρ πάνω, με 3 κάθετους καυστήρες για max 20kg κρέας, 903 Vimitex
Κωδικός:  995
Τιμή πώλησης: 403,50 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ πάνω, με 4 οριζόντιους καυστήρες, για max 40kg κρέας, 904 Vimitex
Κωδικός:  996
Τιμή πώλησης: 465,00 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ πάνω, με 4 κάθετους καυστήρες για max 35kg κρέας, 904V Vimitex
Κωδικός:  997
Τιμή πώλησης: 465,00 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ πάνω, με 5 οριζόντιους καυστήρες, για max 60kg κρέας, 905 Vimitex
Κωδικός:  998
Τιμή πώλησης: 498,75 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ πάνω, με 7 οριζόντιους καυστήρες, για max 100kg κρέας, 907 Vimitex
Κωδικός:  999
Τιμή πώλησης: 579,00 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ κάτω, με 4 οριζόντιους καυστήρες, για max 40kg κρέας, 904Β Vimitex
Κωδικός:  1001
Τιμή πώλησης: 652,50 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ κάτω, με 4 διπλούς καυστήρες, για max 80kg κρέας, 904TR Vimitex
Κωδικός:  1006
Τιμή πώλησης: 652,50 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ πάνω, με 7 οριζόντιους καυστήρες, για max 100kg κρέας, 907 Vimitex
Κωδικός:  1000
Τιμή πώλησης: 657,75 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ πάνω, με 6 καυστήρες για max 30kg κρέας, GAS G85 Polydor
Κωδικός:  1012
Τιμή πώλησης: 853,10 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ κάτω, με 5 οριζόντιους καυστήρες, για max 60kg κρέας, 905Β Vimitex
Κωδικός:  1002
Τιμή πώλησης: 697,50 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ κάτω, με 4 διπλούς καυστήρες, για max 80kg κρέας, 904TR Vimitex
Κωδικός:  1007
Τιμή πώλησης: 697,50 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ πάνω, με 4+4 κάθετους καυστήρες, για max 80-100kg κρέας, 908 Vimitex
Κωδικός:  1005
Τιμή πώλησης: 745,50 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ πάνω, με 8 καυστήρες για max 45kg κρέας, GAS G100 Polydor
Κωδικός:  1013
Τιμή πώλησης: 948,10 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ κάτω, με 6 οριζόντιους καυστήρες, για max 80kg κρέας, 906Β Vimitex
Κωδικός:  1003
Τιμή πώλησης: 772,50 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ πάνω, με 10 καυστήρες για max 70kg κρέας, GAS G115 Polydor
Κωδικός:  1014
Τιμή πώλησης: 1043,10 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ κάτω, με 7 οριζόντιους καυστήρες, για max 120kg κρέας, 907Β Vimitex
Κωδικός:  1004
Τιμή πώλησης: 836,25 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ κάτω, με 6 καυστήρες για max 35kg κρέας, Poly Gas 3 Polydor
Κωδικός:  1015
Τιμή πώλησης: 1138,10 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ κάτω, με 8 καυστήρες για max 55kg κρέας, Poly Gas 4 Polydor
Κωδικός:  1016
Τιμή πώλησης: 1233,10 €
Γύρος γκαζιού με μοτέρ κάτω, με 10 καυστήρες για max 85kg κρέας, Poly Gas 5 Polydor
Κωδικός:  1017
Τιμή πώλησης: 1328,10 €