ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΣ

Πολυκοπτικό για κόψιμο, τρίψιμο, τεμαχισμό τροφίμων TM AL COVER Sirman
Κωδικός:  547
Τιμή πώλησης: 637,50 €
Δίσκος πολυκοπτικού για κοπή σε φέτες σε 1,2,3,4,5,6,10mm , τύπος E
Κωδικός:  548
Τιμή πώλησης: 49,50 €
Δίσκος πολυκοπτικού για τρίψιμο σε V,2,3,4,7mm, τύπος Z & V
Κωδικός:  549
Τιμή πώλησης: 52,50 €
Δίσκος πολυκοπτικού για κοπή σε μπαστούνι 4,6,8,10mm τύπος Η
Κωδικός:  550
Τιμή πώλησης: 71,25 €
Δίσκος πολυκοπτικού για κοπή σε κύβους 8*8,10*10,12*12mm τύπος D
Κωδικός:  551
Τιμή πώλησης: 90,00 €
Πολυκοπτικό με 5 δίσκους για κόψιμο, τρίψιμο, τεμαχισμό τροφίμων HLC-300 Ics
Κωδικός:  552
Τιμή πώλησης: 600,00 €
Πολυκοπτικό με 5 δίσκους για κόψιμο, τρίψιμο, τεμαχισμό τροφίμων LR-MFC65 Karamco
Κωδικός:  553
Τιμή πώλησης: 667,50 €
Πολυκοπτικό για κόψιμο, τρίψιμο, τεμαχισμό τροφίμων CHEF 800MN Sirman
Κωδικός:  554
Τιμή πώλησης: 1020,00 €
Πολυκοπτικό για κόψιμο, τρίψιμο, τεμαχισμό τροφίμων PSP300E Pasquini
Κωδικός:  555
Τιμή πώλησης: 911,25 €
Τυροτρίφτης Σκληρών Τυριών με Κύλινδρο ισχύος 0,5HP MIGNON Fama
Κωδικός:  572
Τιμή πώλησης: 280,00 €
Τυροτρίφτης Σκληρών Τυριών με Κύλινδρο ισχύος 1HP FGS107 Fama
Κωδικός:  573
Τιμή πώλησης: 610,00 €
Τυροτρίφτης Σκληρών Τυριών με Κώνο ισχύος 1HP FTMC 102 Fama
Κωδικός:  574
Τιμή πώλησης: 670,00 €
Τυροτρίφτης Σκληρών & Μαλακών Τυριών με Κώνο & Κύλινδρο ισχύος 1HP FTG 127 Fama
Κωδικός:  575
Τιμή πώλησης: 790,00 €
Τυροτρίφτης Σκληρών & Μαλακών Τυριών με Κώνο 1HP TX 25 IN Garby
Κωδικός:  576
Τιμή πώλησης: 416,50 €