ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ

Ταχυζυμωτήριο σπιράλ με αποσπώμενο κάδο 21lt  , RTS 20 , Resto
Κωδικός:  465
Τιμή πώλησης: 723,75 €
Ταχυζυμωτήριο σπιράλ με αποσπώμενο κάδο 21lt  , RTS 20 , Resto
Κωδικός:  467
Τιμή πώλησης: 843,75 €
Ταχυζυμωτήριο σπιράλ με αποσπώμενο κάδο 21lt  , RTS 20 , Resto
Κωδικός:  468
Τιμή πώλησης: 1072,50 €
Ταχυζυμωτήριο σπιράλ με αποσπώμενο κάδο 48lt  , RTS 50 , Resto
Κωδικός:  471
Τιμή πώλησης: 1200,00 €
Ταχυζυμωτήριο σπιράλ με αποσπώμενο κάδο 21lt  , RTS 20 , Resto
Κωδικός:  469
Τιμή πώλησης: 1222,50 €
Ταχυζυμωτήριο σπιράλ με αποσπώμενο κάδο 21lt  , RTS 20 , Resto
Κωδικός:  470
Τιμή πώλησης: 1312,50 €
Ταχυζυμωτήριο σπιράλ με αποσπώμενο κάδο 48lt  , RTS 50 , Resto
Κωδικός:  472
Τιμή πώλησης: 1548,75 €
Ταχυζυμωτήριο σπιράλ με αποσπώμενο κάδο 48lt  , RTS 50 , Resto
Κωδικός:  473
Τιμή πώλησης: 1597,50 €
Ταχυζυμωτήριο σπιράλ με αποσπώμενο κάδο 48lt  , RTS 50 , Resto
Κωδικός:  474
Τιμή πώλησης: 1732,50 €