ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΥ

Γεμιστικό λουκάνικου 3lt,1 ταχύτητας Μinnie FACEM
Κωδικός:  464
Τιμή πώλησης: 136,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 5lt, 2 ταχύτητες Star 5 FACEM
Κωδικός:  465
Τιμή πώλησης: 170,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 8lt, 2 ταχύτητες Star 8, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  466
Τιμή πώλησης: 187,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 5lt, 2 ταχύτητες Mod 5, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  467
Τιμή πώλησης: 238,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 7lt, 2 ταχύτητες Mod 7, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  468
Τιμή πώλησης: 255,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 10lt, 2 ταχύτητες Mod 10, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  469
Τιμή πώλησης: 323,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 15lt, 2 ταχύτητες Mod 15D, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  470
Τιμή πώλησης: 467,50 €
Γεμιστικό λουκάνικου 5lt, 2 ταχύτητες Mod 5D, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  471
Τιμή πώλησης: 323,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 10lt, ΒΤ, ΙΝΟΧ,  2 ταχύτητες Mod 10 Deluxe FACEM
Κωδικός:  472
Τιμή πώλησης: 408,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 10lt, ΒΤ, ΙΝΟΧ,  2 ταχύτητες Mod 10 Deluxe FACEM
Κωδικός:  473
Τιμή πώλησης: 425,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου υδραυλικό, επιδαπέδιο, ηλεκτρικό13lt, ΙΝΟΧ, APH13 Dadaux
Κωδικός:  474
Τιμή πώλησης: 2975,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου υδραυλικό, επιδαπέδιο, ηλεκτρικό15lt, ΙΝΟΧ, PHX15 Dadaux
Κωδικός:  475
Τιμή πώλησης: 3400,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου υδραυλικό, επιδαπέδιο, ηλεκτρικό15lt, ΙΝΟΧ, PHX15 Dadaux
Κωδικός:  476
Τιμή πώλησης: 4080,00 €