ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΥ

Γεμιστικό λουκάνικου 3lt,1 ταχύτητας Μinnie FACEM
Κωδικός:  480
Τιμή πώλησης: 136,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 5lt, 2 ταχύτητες Star 5 FACEM
Κωδικός:  481
Τιμή πώλησης: 170,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 8lt, 2 ταχύτητες Star 8, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  482
Τιμή πώλησης: 187,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 5lt, 2 ταχύτητες Mod 5, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  483
Τιμή πώλησης: 238,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 7lt, 2 ταχύτητες Mod 7, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  484
Τιμή πώλησης: 255,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 10lt, 2 ταχύτητες Mod 10, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  485
Τιμή πώλησης: 323,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 5lt, 2 ταχύτητες Mod 5D, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  487
Τιμή πώλησης: 323,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 10lt, ΒΤ, ΙΝΟΧ,  2 ταχύτητες Mod 10 Deluxe FACEM
Κωδικός:  488
Τιμή πώλησης: 408,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 10lt, ΒΤ, ΙΝΟΧ,  2 ταχύτητες Mod 10 Deluxe FACEM
Κωδικός:  489
Τιμή πώλησης: 425,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου 15lt, 2 ταχύτητες Mod 15D, ΒΤ, FACEM
Κωδικός:  486
Τιμή πώλησης: 467,50 €
Γεμιστικό λουκάνικου υδραυλικό, επιδαπέδιο, ηλεκτρικό13lt, ΙΝΟΧ, APH13 Dadaux
Κωδικός:  490
Τιμή πώλησης: 2695,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου υδραυλικό, επιδαπέδιο, ηλεκτρικό15lt, ΙΝΟΧ, PHX15 Dadaux
Κωδικός:  491
Τιμή πώλησης: 3080,00 €
Γεμιστικό λουκάνικου υδραυλικό, επιδαπέδιο, ηλεκτρικό15lt, ΙΝΟΧ, PHX15 Dadaux
Κωδικός:  492
Τιμή πώλησης: 3696,00 €