ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΣΤΙΦΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 20 φρούτων/λεπτό με αποθήκη 4 κιλών, CLOJ-SP120P20 Colorato
Κωδικός:  689
Τιμή πώλησης: 1436,50 €
Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 12 φρούτων/λεπτό με καλάθι 3 φρούτων, F-COMPACT Frucosol
Κωδικός:  676
Τιμή πώλησης: 1399,30 €
Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 20 φρούτων/λεπτό με αποθήκη 4 κιλών, CLOJ-SP120P20 Colorato
Κωδικός:  677
Τιμή πώλησης: 1855,00 €
Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 25 φρούτων/λεπτό με αποθήκη 4 κιλών και μετρητή, F50C Frucosol
Κωδικός:  678
Τιμή πώλησης: 2097,20 €
Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 25 φρούτων/λεπτό, με inox αποθήκη 12 kg, F50A Frucosol
Κωδικός:  679
Τιμή πώλησης: 2527,00 €
Πορτοκαλοστίφτης Αυτόματος 25 φρούτων/λεπτό, με inox αποθήκη 12 kg και μετρητή, F50AC Frucosol
Κωδικός:  680
Τιμή πώλησης: 2748,90 €