ΜΠΛΕΝΤΕΡ

Μπλέντερ 7 ταχυτήτων, 800W, με κάλλυμα θορύβου, με 1 PC κανάτα 1,5lt, BL-6MC Belogia
Κωδικός:  793
Τιμή πώλησης: 141,75 €
Μπλέντερ με ρυθμιστή στροφών, 2000W, με 2 κανάτες 0,9 και 2lt, CB606D Karamco
Κωδικός:  794
Τιμή πώλησης: 127,50 €
Μπλέντερ με ρυθμιστή στροφών,χρονοδιακόπτη, ηλεκτρονικό, 2200W, με 2 κανάτες 0,9 και 2lt, CB669D Karamco
Κωδικός:  795
Τιμή πώλησης: 210,00 €
Μπλέντερ θερμαινόμενο, χρονοδιακόπτης, θερμοκρασία,ηλεκτρονικό, 2,2+0,7ΚW, με 2 κανάτες1,2 και 2lt, CB666D Karamco
Κωδικός:  796
Τιμή πώλησης: 187,50 €
Μπλέντερ με μηχανικό χειριστήριο, 350W, με 1 κανάτα PC 1,3lt, BB255E Waring
Κωδικός:  797
Τιμή πώλησης: 150,00 €
Μπλέντερ με μηχανικό χειριστήριο, 350W, με 1 κανάτα ΙΝΟΧ 0,9lt, BB255SE Waring
Κωδικός:  798
Τιμή πώλησης: 258,75 €
Μπλέντερ 2 ταχ. με μηχανικό χειριστήριο, 1000W, με 1 κανάτα PC 1lt, BB300E Waring
Κωδικός:  799
Τιμή πώλησης: 360,00 €
Μπλέντερ 2 ταχ. ηλεκτρονικό με 99 προγρ, 1000W, με 1 κανάτα PC 1,4lt, BB340E Waring
Κωδικός:  800
Τιμή πώλησης: 375,00 €
Μπλέντερ 2 ταχ. ηλεκτρονικό, 1500W, με 1 κανάτα PC 1,4lt, MX1100XTPEE Waring
Κωδικός:  802
Τιμή πώλησης: 600,00 €
Μπλέντερ μηχανικό με ρυθμιστή στροφών, 1500W, με 1 κανάτα PC 1,4lt, MX1200XTPEE Waring
Κωδικός:  803
Τιμή πώλησης: 660,00 €
Μπλέντερ ηλεκτρονικό οθόνη LCD, με ρυθμιστή στροφών+4 προγρ., 1500W, με 1 κανάτα PC 1,4lt, MX1300XTPEE Waring
Κωδικός:  804
Τιμή πώλησης: 682,50 €
Κανάτα Μπλέντερ πλαστική PC 1,3lt, BB255E Waring
Κωδικός:  806
Τιμή πώλησης: 82,50 €
Κανάτα Μπλέντερ ΙΝΟΧ 0,9lt, BB255SE Waring
Κωδικός:  807
Τιμή πώλησης: 135,00 €
Κανάτα Μπλέντερ BB300E,BB340E ανοξείδωτη 1,4 λίτρων CAC138 Waring
Κωδικός:  808
Τιμή πώλησης: 195,00 €
Σελίδα 1 από 2